• E-mail:office@certinspect.ro

 • Telefon:+40 722 105 099

 • Str. Zambilelor 96
  Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

Auditori în laboratoarele de încercări/ etalonări ISO/IEC 17025:2018 si ISO 19011:2018

Auditori în laboratoarele de încercări/ etalonări ISO/IEC 17025:2018 si ISO 19011:2018

Cursul detaliaza aspectele teoretice necesare intelegerii pentru aplicarea in practica:

 • a elaborarii documentatiei sistemului de management;
 • a cerintelor evaluarii in vederea acreditarii unui laborator de incercari/etalonari de stat/privat, in baza cerintelor standardului ISO/IEC 17025.

Tematica abordata:

 • Familiarizarea cu noua forma a cerintelor referentialului schemei de acreditare pentru laboratoare de incercari si etalonari;
 • Familiarizarea cu cerintele pentru laboratoare care efectueaza esantionare, asociata cu incercarea sau etalonarea ulterioara;
 • Identificarea nivelului de documentare necesar in editia a 3-a a standardului
  ISO/IEC 17025;
 • Familiarizarea cu abordarea pentru actiuni pentru tratarea riscurilor si oportunitatilor (optiunea A);
 • Familiarizarea cu modul de actiune in cazul sistemului de management, (optiunea B).
 • Aprofundarea cerintelor standardului prin realizarea de studii de caz specifice
 • Evaluare finala pentru obtinerea certificatului de participare ISO/IEC 17025.

Important: noua structură a standardului nu se mai bazează pe cele două capitole principale (patru pentru cerințele de management și cinci pentru cerințele tehnice) ca pana acum. Pentru a fi armonizată cu restul, aceasta respectă orientările CASCO pentru standardele de evaluare a conformității, iar structura este mai orientată spre proces.

Cui se adreseaza cursul: manageri, responsabili de proces, auditori, consultanti

Durata:  3 zile

Program: 09:30-17:00 zilnic.

Lectorul are o experienta de 12 ani in domeniul managementului de laborator in conformitate cu ISO/IEC 17025 si 20 ani in domeniul managementului conformitatii (ISO 9001)