• E-mail:office@certinspect.ro

  • Telefon:+40 722 105 099

  • Str. Zambilelor 96
    Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

Analiza sistemelor de masurare - MSA

Analiza sistemelor de masurare - MSA

 

Cursul urmăreşte formarea specialiştilor în analiza sistemelor de măsurare prin evaluarea metodei de testare(prin tehnici statistice) a instrumentelor de măsurare, precum şi a întregului proces de certificare si de obţinere a măsurătorilor în vederea asigurării integrităţii datelor. D.p.d.v. Capbilitatii instrumentelor de masurare impuse de cap.7.1.5

 

Destinatari: personal care activează în procese de asigurare a calității, managementul calității, producție, proiectare, Logistica interna / externa;

 

Obiective: cunoașterea principiilor, necesităţii și a modalităţilor efective de analiză a echipamentelor de

 

măsurare și de monitorizare, în conformitate cu standardele de management al calităţii, de referinţă(cerinta

 

7.1.5.1.1 din IATF 16949:2016 (Inclusiv 9.1.1.2) + Referentialul "FORMEL Q - Konckret - last edition 2012.January ": norma VW 10119 cu referire la Accuracy - Measuring accurracy in testing processes - este in legatura directa si cu celelalte norme: VW 10130+VW 10131 -Machine Capability testing for measurable characteristics + Process capability testing for measurable characteristics );

 

Continut curs:

 

Noţiuni generale - variabilitate, poziţie, cauze comune și cauze speciale de variaţie

 

Surse de variaţie a măsurătorilor, eroare sistematică, repetabilitate, reproductibilitate, stabilitate,

 

linearitate, precizie, G R&R , sensibilitate, consistenţă, incertitudine

 

Metoda „Medie și amplitudine” de analiză a sistemelor de măsurare

 

Metoda scurtă si lunga de stabilire a capabilităţii mijloacelor de măsurare

 

Analiza sistemelor de control (a calibrelor) prin metoda scurtă / lungă /ANOVA;

 

Evaluarea stabilităţii, incertitudinii de măsurare,liniarităţii, preciziei (bias) ale echipamentului de

 

măsurare

 

Modalităţi generice de studiere a sistemelor complexe de măsurare nerepetabilă

 

Corelarea indicelui G R&R cu indicele de capabilitate Cpk  al procesului

 

Aspecte generale privind managementul activităţilor de analiză a sistemelor de măsurare

 

Aplicatii practice & Soft de lucru ptr echipa de dezvoltare a acestui manual MSA – Last edition by AIAG & Minitab.

 

Cunostinte dobândite:

 

Cunoașterea și diferenţierea surselor de variaţie a măsurătorilor

 

Cunoașterea metodelor practice de analiză a sistemelor de măsurare: „Medie și amplitudine”, metoda scurtă de analiză a capabilităţii sistemelor de măsurare, metoda scurtă de analiză a sistemelor de control (atributiv)

 

Evaluarea diferitelor caracteristici ale sistemului de măsurare în mod izolat(Metoda lunga & ANOVA);

 

Corelarea dintre imperfecţia măsurătorilor realizate cu echipamentul de măsurare utilizat și capabilitate procesului de fabricaţie studiat

 

Aplicaţii specifice pentru evaluarea echipamentelor de măsurare și monitorizare în cazuri speciale, pentru măsurători nereplicabile

 

Managementul activităţilor de analiza a echipamentelor de măsurare și monitorizare (în corelaţie cu IATF 16949);

 

Familiarizare cu software statistic Excel & Minitab 16.0

 

    Lector: Lead auditor: ISO 9001 & IATF 16949:2016 + ISO/TS 16949 & ISO 14001 & OHSAS 18001 & ISO 13485 & VDA 6.3 & VDA     6.5 ;EN 9100;ISO 27001; IRIS:2009;Metoda HACCP; Senior consultant QMS vs.Cerinte ISO 10019:2005.

 

 Durata: 1.0 zile / Max.8.0 ore

 

Pret  800 Ron (fara TVA)