• E-mail:office@certinspect.ro

  • Telefon:+40 722 105 099

  • Str. Zambilelor 96
    Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

Certificare produse

Certificare produse

EN 1090 Se aplica firmelor cu activitate în domeniul fabricării de structuri din oțel și componente din alu...
DIRECTIVA 2010/35/EU DIRECTIVA 2010/35/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind echipamentele sub presiune tr...
Regulamentul (EU) 2016/426 Regulamentul –privind producatorii de aparatele consumatoare de combustibili gazoși Prezentul regu...
Directive 92/42/EEC Regulamentul –privind producatorii de aparatele consumatoare de combustibili gazoși Prezentul regu...
Regulament 2016/426 Regulamentul –privind producatorii de aparatele consumatoare de combustibili gazoși Prezentul regu...
Directiva Ascensoare 2014... Se refera la apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare Prezenta directivă se ap...