Blog

ISO 22301 Continuitatea afacerii

Este aplicabil tuturor organizatiilor si se refera la crearea unui cadru de asigurare a continuitatii afacerii, in cazul in care apar situatii de forta majora (ex: incendiu, inundatii, cutremure, atacuri informatice) care distrug bunurile/datele organizatiei si implicit afacerea. Standardul detaliaza capitolul 14 din ISO 27001 („Continuitatea afacerii“) si cere existenta si testarea unor scenarii de continuitate astfel incat organizatia sa poata demonstra partilor interesate ca este pregatita sa reactioneze in cazul in care apar evenimente nedorite.