Blog

ISO 37001 Anti-mită

Standardul este aplicabil tuturor organizatiilor din toate sectoarele activitatilor din economie, inclusiv sectorul public, privat si fara scop lucrativ.

Organizatiile au responsabilitatea de a contribui proactiv la combaterea cazurilor de luare-dare de mita. Implementarea standardului ajuta organizatia in conceperea unor masuri rezonabile si proportionate pentru a preveni, detecta si lupta impotriva mituirii.