Politica de tranziție la SR ISO 22003-1:2022

Politica de tranziție la SR ISO 22003-1:2022

Nr crt

Actiune propusa

Termen

Responsabil

Stadiu implementarii

1

Analizarea cerintelor standardului

15.11.2023

Responsabil schema de certificare

2

Evaluarea documentatiei proprii si identificarea documentelor care necesita revizie (Analiza GAP cu privire la schimbarile aduse)

11.12.2023

Reprezentantul managementului

Responsabil schema de certificare

3

Revizie documentatie in vederea tranzitiei, inclusiv elaborarea unei politici de tranzitie

11.12.2023

Reprezentantul managementului

Responsabil schema de certificare

4

Instruire personal intern cu documentatia revizuita si cu politica de tranzitie

13.12.2023

Director Certificare

5

Evaluarea personalului implicat in certificarea sistemului de management al sigurantei alimentelor

12.01.2024

Responsabil schema de certificare

6

Audit intern de verificare a implementarii cerintelor documentatiei revizuite

15.01.2024

Auditor intern

7

Raportare catre managementul de la cel mai inalt nivel privind stadiul tranzitiei la standardul SR ISO 22003-1:2022

16.01.2024

Reprezentantul managementului