Politica PANDEMIE COVID-19

Politica PANDEMIE COVID-19

Prin prezenta politică, CERTINSPECT REGISTER dorește:

  • să demonstreze înțelegere și încredere reciprocă tuturor părților interesate în activitatea sa;
  • să stabilească acțiuni adecvate în cazul în care nu se pot desfășura activități normale de audit;
  • să minimizeze transmiterea bolilor contagioase prin asigurarea că personalul său acționează responsabil față de propria persoană cât și față de clienții săi.

În aceste condiții, politica CERTINSPECT REGISTER este următoarea:

  • Auditurile de supraveghere se vor desfășura la datele programate, de comun acord cu clienții. În cazul imposibilitătii derulării auditului de supraveghere la data programată, auditul se va putea amâna cu 3 luni (cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 luni în funcţie de evoluţia pandemiei).
  • In cazul în care clientul acceptă, auditul se poate realiza si la distantă, conform instrucțiunii de lucru IL-02” Auditul la distantă” a CERTINSPECT REGISTER. Dacă se impune audit la faţa locului acesta se va efectua în primele 3 luni de la declarația clientului de revenire la modul de funcționare normală. In cazul în care clientul refuză efectuarea auditului, CERTINSPECT REGISTER suspendă certificarea.
  • Evidența activităților de supraveghere se actualizează permanent şi se vor prezenta părților interesate la cerere.
  • Atunci când nu sunt posibile audituri complete ale sistemului de management şi nu se poate lua decizia de certificare în baza evaluării informatiilor cuprinse in raportul de audit, nu se efectueaza audituri de certificare inițială sau de extindere de domeniu pe perioada declarată ca fiind situație de urgență.

Pentru protecția tuturor persoanelor implicate în procesul de audit, CERTINSPECT REGISTER solicită auditorilor săi:

  • Să se protejeze așa cum recomandă autoritățile. Pentru mai multe detalii accesați: https://fiipregatit.ro/ghiduri/
  • Să evite deplasările cu mijloace de transport în comun si să utilizeze autovehicul personal, dacă este posibil
  • Să transmită înregistrarile de audit catre CERTINSPECT REGISTER prin folosirea mijloacelor electronice (e-mail) sau curierat rapid.