Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

CERTINSPECT REGISTER este responsabil, în virtutea acordurilor juridice legale încheiate, pentru managementul tuturor informațiilor obținute sau create în cursul activităților de certificare, la toate nivelurile structurii sale organizatorice, inclusiv comisii, personal colaborator , care acționează în numele sau. Pentru a furniza încredere deplină clienților săi și a obține accesul privilegiat la informațiile care îi sunt necesare pentru a evalua în mod adecvat conformitatea cu cerințele de certificare, CERTINSPECT REGISTER a documentat prezența politică de confidențialitate prin care consideră că fiind confidențiale informațiile referitoare la:

  • clienții săi;
  • personalul propriu și colaborator;
  • clienții săi provenite din alte surse decât clientul însuși (reclamații, autorități);
  • un anumit client sau persoană certificat/certificată;

În vederea respectării principului confidențialității CERTINSPECT REGISTER a luat următoarele măsuri:

  • semnarea de către întregul personal intern și colaborator, inclusiv membrii comisiilor CERTINSPECT REGISTER a Codului Deontologic;
  • notificarea în avans a clientului cu privire la informațiile pe care organismul vrea să le facă publice, considerând că toate celelalte informații sunt confidențiale cu excepția celor făcute publice de către client;
  • să notifice clientul înainte de furnizarea unei informații referitoare la acesta către terțe părți cu excepția situațiilor reglementate prin lege;
  • se asigura prin clauze contractuale că subcontractantii săi respectă confidențialitatea asupra serviciilor prestate;

CERTINSPECT REGISTER dispune de măsuri, procese interne, echipamente și facilități care asigură manipularea sigură a informațiilor confidențiale.
Ca Administrator mă angajez să aloc resursele necesare implementării prezentei politici.