Politica de imparțialitate

Politica de imparțialitate​

Asigurarea imparțialității și independenței procesului de certificare reprezintă, pentru CERTINSPECT, o masură a încrederii tuturor părților interesate în activitățile desfășurate.

De aceea, managementul de la cel mai înalt nivel al CERTINSPECT se asigură că riscurile legate de apariția unor posibile conflicte de interese, ce reprezintă amenințări la imparțialitate, sunt identificate, analizate, documentate și ținute sub control în scopul eliminării sau minimizării acestora.

În acest scop, CERTINSPECT a inclus în structura sa organizatorică Comisia pentru Asigurarea Imparțialității, comisie independentă, care asigură implicarea părților interesate în dezvoltarea politicilor dar și în contracararea oricăror tendințe care ar putea afecta imparțialitatea activităților și deciziilor sale de certificare.

În situația apariției unor amenințări la adresa imparțialității, care pot avea la bază: interese personale, autoevaluare, familiaritate, intimidare, finanțele, acordarea de stimulente și comisioane, concurența etc. CERTINSPECT se angajează să acționeze prompt pentru a le exclude sau minimiza.
Pentru a fi impartial si a fi perceput ca impartial CERTINSPECT:

 • nu oferă și nu furnizează activități de consultanță sau audituri interne organizațiilor certificate;
 • nu certifică sistemul de management pentru un client care a primit consultanță și audit intern atunci când relația cu furnizorul de consultanță/audituri interne reprezintă o amenințare inacceptabilă pentru imparțialitate;
 • nu inițiază procesul de certificare dacă o relație constituie o amenințare inacceptabilă la adresa imparțialității;
 • nu desfășoară activități de promovare a nici unei organizații de consultanță în domeniul în care desfășoară activități de certificare;
 • nu utilizează în audit personalul care a furnizat consultanță/audit intern organizației solicitante de certificare, în ultimii 2 ani;
 • se delimitează de orice activități ale unei organizații care furnizează consultanță în domeniul în care desfășoară activități de certificare;
 • nu prezintă activitățile de certificare ca având legatură cu activitățile unei organizații care furnizează consultanță pentru sisteme de management;
 • nu declară și nu sugerează clientului că certificarea ar fi mai ușoară, mai rapidă, mai simplă sau mai puțin costisitoare dacă apelează la o anume firmă de consultanță;
 • nu externalizează activități aferente procesului de certificare;
 • tratează cu imparțialitate fiecare cerere de certificare aplicând aceleași proceduri și tarife;
 • nu certifică sistemul de management al altui organism de certificare;
 • asigură evaluarea independentă a rezultatelor auditurilor, astfel încât decizia de certificare să fie luată imparțial și obiectiv;
 • încheie contracte de muncă cu personalul intern, contracte de prestări servicii cu personalul colaborator și de certificare cu clienții săi în care sunt stabilite responsabilitățile părților privind asigurarea imparțialității;
 • se asigură că întregul personal intern și colaborator semnează și își asumă Codul deontologic prin care acesta este încurajat să declare orice situație care poate prezenta o amenințare la imparțialitate pentru ei sau pentru organism;
 • se asigură că oferă încredere tuturor părților interesate prin aplicarea principiilor: imparțialitate, transparență, confidențialitate, competență, responsabilitate și răspuns la apeluri și reclamații privind decizia de certificare.
 • se asigură că în activitatea de audit al sistemului de management al calității dispozitivelor medicale întregul personal intern și colaborator nu este implicat în proiectarea, fabricarea, construcția, promovarea, instalarea, mentenanța sau furnizarea dispozitivelor medicale sau a unor părți componente sau servicii asociate cu acestea; nu este implicat în proiectarea, construcția, implementarea sau întreținerea sistemului de management al calității care este auditat; nu este reprezentant autorizat al organizației auditate și nici nu reprezintă părțile implicate în aceste activități;

CERTINSPECT este responsabil pentru imparțialitatea activităților sale de certificare și nu va permite presiuni comerciale, financiare sau de altă natură care să-i compromită imparțialitatea și obiectivitatea. Respectarea prezentei politici va fi monitorizată permanent de Comisia pentru Asigurarea Imparțialității. În calitate de Administrator al CERTINSPECT declar pe propria răspundere că mă oblig să nu influențez în nici un fel imparțialitatea deciziilor de certificare, să nu fac presiuni financiare sau de altă natură asupra personalului sau clienților CERTINSPECT și să mă asigur că întreg personalul implicat în activitățile de certificare este conștient de nevoia de imparțialitate prin asumarea Codului deontologic și a angajamentelor privind implicarea sau neimplicarea în activități ce pot influența imparțialitatea, urmate de verificări privind validitatea celor declarate și să nu mă implic în desemnarea echipelor de audit.