Politica în domeniul calității

Politica în domeniul calității

Principalele direcţii ale politicii in domeniul calitatii ale CERTINSPECT sunt:

  • Orientarea spre clienti, prin cunoaşterea şi satisfacerea deplină a cerinţelor şi aşteptărilor acestora;
  • Imbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite;
  • Implicarea întregului personal, prin organizare, instruire şi motivare;

Pornind de la aceste direcţii principale, preocuparea CERTINSPECT este de a asigura clienților săi eficienţă, promptitudine, obiectivitate, corectitudine şi rapiditate în rezolvarea solicitărilor de certificare a sistemelor de magement.

CERTINSPECT a elaborat documentația și a implementat  un sistem propriu de management, care răspunde cerințelor standardelor de referință ISO/IEC 17021-1, ISO/TS 22003, ISO/IEC 27006, precum și un set de politici privind managementul propriu și efectuarea serviciilor de certificare, politici prin care se asigură pe de o parte respectarea principiilor privind imparțialitatea, confidențialitatea, competența, transparența și responsabilitatea și pe de altă parte oferă încredere tuturor părților interesate într-o evaluare imparțiala și competența de către o terță parte.

Aceste politici sunt realizabile prin stabilirea unor obiective și a unor ținte care sunt monitorizate în permanență în scopul de a îmbunătăți permanent procesele de certificare oferite în acord cu evoluția legislației aplicabile, cu tendințele pieței în condițiile actuale economice și concurențiale.

Ca Administrator al organismului ma angajez:

  • să asigur condiţiile pentru cunoaşterea, menţinerea, analiza şi îmbunătăţirea continuă a propriului sistem de management;

  • să asigur resursele financiare, materiale şi umane adecvate implementării şi menţinerii propriului sistem de management;

  • să asigur realizarea unui nivel ridicat de performanţă al serviciilor de certificare oferite cu respectarea cerinţelor referențialelor aplicabile domeniului nostru de activitate;

  • să asigur conştientizarea, implicarea şi angajamentul tuturor angajaţilor pentru implementarea propriului sistem de management;
  • să asigur condiţiile necesare pentru pregătirea angajaţilor în vederea îndeplinirii sarcinilor şi a responsabilităţilor;
  • să asigur comunicarea în cadrul organismului , mentinerea si intelegerea prezentei politici la toate nivelurile;
  • sa analizez periodic prezenta politică pentru a mă asigura de adecvanța şi eficienţa ei continuă.

Solicit fiecărui angajat să fie pe deplin conștient de responsabilitatea personală față de munca depusă în creșterea eficacității propriului sistem de management implementat.