Politica în domeniul calității

Politica în domeniul calității

Principalele direcţii ale politicii in domeniul calitatii ale CERTINSPECT REGISTER sunt:

 • Orientarea spre clienti, prin cunoaşterea şi satisfacerea deplină a cerinţelor şi aşteptărilor acestora;
 • Imbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite;
 • Implicarea întregului personal, prin organizare , instruire şi motivare;
 • Pornind de la aceste direcţii principale, preocuparea CERTINSPECT REGISTER este de a asigura clientilor sai eficienţă, promptitudine, obiectivitate, corectitudine şi rapiditate în rezolvarea solicitărilor de certificare a sistemelor de magement. CERTINSPECT REGISTER a elaborat documentatia si a implementat un sistem propriu de management, care raspunde cerintelor standardelor de referinta ISO/OEC 17021-1, ISO/TS 22003, ISO/IEC 27006, precum si un set de politici privind managementul propriu si efectuarea serviciilor de certificare, politici prin care se asigura pe de o parte respectarea principiilor privind impartialitatea, confidentialitatea , competenta, transparenta si responsabilitatea si pe de alta parte ofera incredere tuturor partilor interesate intr-o evaluare impartiala si competenta de catre o terta parte. Aceste politici sunt realizabile prin stabilirea unor obiective si a unor tinte care sunt monitorizate in permanenta in scopul de a imbunatati permanent procesele de certificare oferite in acord cu evolutia legislatiei aplicabile, cu tendintele pietei in conditiile actuale economice si concurentiale. Ca Administrator al organismului ma angajez:
 • să asigur condiţiile pentru cunoaşterea, menţinerea, analiza şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii
 • să asigur resursele financiare, materiale şi umane adecvate implementării şi menţinerii propriului sistem de management
 • să asigur realizarea unui nivel ridicat de performanţă al serviciilor de certificare oferite cu respectarea cerinţelor referentialelor aplicabile domeniului nostru de activitate;
 • să asigur conştientizarea, implicarea şi angajamentul tuturor angajaţilor pentru implementarea sistemului de management;
 • să asigur condiţiile necesare pentru pregătirea angajaţilor în vederea îndeplinirii sarcinilor şi a responsabilităţilor;
 • să asigur comunicarea în cadrul organismului , mentinerea si intelegerea prezentei politici la toate nivelurile;
 • sa analizez periodic prezenta politica pentru a mă asigura de adecvanta şi eficienţa ei continuă.
 • Solicit fiecarui angajat sa fie pe deplin constient de responsabilitatea personala fata de munca depusa in cresterea eficacitatii propriului sistem de management implementat.