Blog

ISO 9001 CALITATE

Standardul ISO 9001:2015 este adoptat de organizatie pentru a-si imbunatati continuu performanta globala, de a furniza in mod consecvent produse si servicii care satisfac cerintele clientilor precum si cerintele legale si de reglementare aplicabile.

Adoptarea standardului este o decizie strategica a organizatiei si ofera beneficiul de a lua in considerare riscurile si oportunitatile asociate mediului de afaceri precum si atingerea obiectivelor sale.

Obtinerea rezultatelor intentionate de organizatie trebuie sa ia in considerare o abordare pe baza de procese, care incorporeaza ciclul “Planifica-Efectueaza-Verifica-Actioneaza” (PDCA) precum si o gandire pe baza de risc a proceselor sale.

Prin aplicarea ciclului PDCA tuturor proceselor si a gandirii bazata de prisc, o organizatie isi identifica si implementeaza acele actiuni de tratare a riscurilor si oportunitatilor, astfel incat sa minimizeze efectele negative ale riscurilor si sa fructifice oportunitatile.