DPO

Cursul prezintă conceptele incluse în E.U. Regulamentul nr. 679/2016 (G.D.P.R.) și specifică atribuțiile și responsabilitățile pe care ar trebui să le aibă responsabilul de protecție a datelor.