Blog

Sudori și proceduri de sudare

Standarde de calificare pentru personalul sudor:

– EN 13067 – Standard pentru calificarea sudorilor (sudura pentru materiale termoplastice (ex: polipropilena)
– Etc.

Termenul “calificare” înseamnă că un sudor sau un operator de echipamente de sudură a îndeplinit cerinţele unui anumit standard şi că este calificat pentru a realiza sudurile menționate în sfera de aplicabilitate a standardului respectiv. Pentru a deveni sudori autorizați, aceștia trebuie să aibă competenţele necesare pentru executarea unei suduri corespunzătoare, care să fie acceptabilă în urma unei inspecții vizuale și care să îndeplinească cerinţele de testare (teste mecanice si metalografice)

Cu ajutorul serviciilor de calificare pentru sudori, beneficiați de următoarele:

  • Aveți certitudinea faptului că ați angajat sudori ale căror calificări au fost verificate si care pot să execute lucrări precise
  • Obţinerea unui avantaj competitiv, cu ajutorul marcajului care indică efectuarea unui audit de către un organism neutru
  • Profitaţi de audituri cu o durată mai scurtă și de vasta noastră experienţă
  • Posibilitatea de a demonstra nivelul înalt al standardelor dvs.
  • Asigurarea conformităţii cu cerinţele guvernamentale locale şi legale

Cu ajutorul sudorilor calificați, calitatea lucrărilor de sudură va crește.