Blog

ISO 9712:2013

Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive (armonizat cu Directiva Europeană 2014/68/UE Echipamente sub presiune)

Întrucât eficacitatea oricărei aplicaţii a examinărilor nedistructive (NDT) depinde de capabilităţile persoanelor care realizează examinarea sau răspund de aceasta, au fost elaborate standarde pentru a pune la dispoziţie mijloace de evaluare şi de documentare a competenţei personalului ale cărui sarcini cer o cunoaştere teoretică şi practică adecvată a examinărilor nedistructive pe care le realizează specific, supervizează, supraveghează sau evaluează.
Atunci când certificarea personalului NDT este cerută în standarde de produs, reglementări, coduri sau specificaţii, este importantă certificarea acestui personal în conformitate cu acest standard internaţional.

Atunci când în legislaţie, în standard sau în comanda de certificare a personalului NDT nu există nicio cerinţă, le revine angajatorilor unui astfel de personal să decidă modul în care trebuie să se asigure că acesta este suficient de competent pentru a se achita de obligaţiile sale. Astfel, ei pot angaja personal deja certificat sau îşi pot mobiliza propria experienţă pentru a se asigura că angajatul lor are competenţa necesară. În acest ultim caz, un angajator prudent va utiliza fără nicio îndoială acest standard internaţional ca un document de referinţă.
Standardul SR EN ISO 9712:2013 specifică cerinţe pentru principiile de calificare şi certificare a personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) industriale.

Sistemul specificat în acest standard internaţional poate fi aplicat şi altor metode NDT sau unor tehnici noi din cadrul unei metode END stabilite, cu condiţia să existe o schemă completă de certificare şi metoda sau tehnica să fie acoperită de standarde internaţionale, europene sau naţionale sau ca noua metodă sau tehnică să fi fost demonstrată ca fiind eficace spre satisfacţia organismului de certificare