Blog

ISO 9606-2:2005

ISO 9606-2:2005: Calificarea sudorilor – Sudare prin topire – Partea a 2-a: Aluminiu si aliaje de aluminiu

Standardul furnizeaza un set de reguli tehnice pentru califcarea sudorilor care sunt independenti de tipul produsului, locatia si organismul care face examinarea. Procesele de sudura nominalizate in acest standard includ procese de sudura prin fuziune care sunt pentru sudura manuala sau partial mecanizata. Scopul standardului nu se refera la calificarea sudorilor pentru sudura mecanizata in intregime si nici pentru procese de sudura automatizate.